Selteco Flash Designer Animáció

Animációkor az oldalra beleteszi, másolja a következő kódot:

<OBJECT CLASSID="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
WIDTH="180" HEIGHT="180"
CODEBASE="http://active.macromedia.com/flash5/cabs/swflash.cab#version=5,0,0,0">
<PARAM NAME="MOVIE" VALUE="t1002.swf">

<PARAM NAME="LOOP" VALUE="true">
<PARAM NAME="WMODE" VALUE="opaque">
<PARAM NAME="QUALITY" VALUE="high">
<EMBED SRC="t1002.swf" WIDTH="180" HEIGHT="180" PLAY="true" LOOP="true" WMODE="opaque" QUALITY="high"
PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">
</EMBED>

SWF-fájl t1044.swf mint a HTML fájlt kell ezért az oldalba eljuttatni.
SWF-fájlt kell a kiszolgálóra elhelyezni.

Felhasznál Ön egy flash animációt (SWF-fájlt) mint háttér, egy HTML-oldal. Önnek csak az SWF-objektumot kell HTML-kódban egy DIV elembe beilleszteni. A DIV elemet kell abszolút poziciónálni és z-indexxel háttérbe állítani, amivel a flashanimáció alatt másik elem fekszik.

Rendelkezzen a DIV elem a következő attibrútummal:

<div style="position:absolute; top:0; left:0; z-index:-1">
<OBJECT CLASSID="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
WIDTH="1024" HEIGHT="800"
CODEBASE="http://active.macromedia.com/flash5/cabs/swflash.cab#version=5,0,0,0">
<PARAM NAME="MOVIE" VALUE="t1044.swf">
<PARAM NAME="PLAY" VALUE="true">
<PARAM NAME="LOOP" VALUE="true">
<PARAM NAME="WMODE" VALUE="opaque">
<PARAM NAME="QUALITY" VALUE="high">
<EMBED SRC="t1044.swf" WIDTH="1024" HEIGHT="800" PLAY="true" LOOP="true" WMODE="opaque" QUALITY="high"
PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">
</EMBED>
</OBJECT>
</div>

  1. Készítsen egy új projektet Flash Designerben és állítsa a képkockanagységot 1024x800 képpontra, ezalatt Ön "Képkocka" > "Képkockanagyság" választ.
  2. Animáció első képkockáját meg kell állítani. Választ Ön ki "Áljt" a legördülő listából, "Időtartamot" a "Képkockák" palettában.
  3. Rajzoljon egy kört az ellipsziseszközzel, mialatt Ön Ctrl billentyűt lenyomva tartja.
  4. A programmenüben választ Ön "Objektum" > "Kontur és felület" > "Színkitöltés szerkesztést"
  5. Új megnyított ablakban meghatároz egy tetszés szerinti színkitöltést (szín például: #8488FF):

  6. Helyezze a kört ezért a képkockának alsó szélére.
  7. Kattintson a jobb egérgombbal a körre és válassza a "Belépés" > "Belépő animációt". Egy új ablak fog megnyílni, az animációban bekapcsolódik és meghatározódik. Jelölje ki az "Animáció bekapcsolás" jelölőmezőt. A legördülő listából válassza "Repítés" ki és irányt az animációnak állítsa "Utána fel"-re. Amivel az animáció végtelen mozgásu hurok lejátszása kezdődik, válassza "Objektum" > "Szellem animáció / hurok".
Nyomjon F9-et animáció-előnézet megtekintéséhez.

Sokszorosítja a köröket, ezalatt Ön "Szerkesztés" > "Megdupláz" választ. Előállít másolatokat ahogy akarja és arányosít minden másolatot véletlen módra. Összes körnek kell különböző animációidőtartammal rendelkezni. Be tudja állítani azt, midön minden kör számára "Animáció" > "Belépő animáció" választás és az időtartam megváltotatás (válassza az értékét 2.5 és 4 másodpercre).

Webhelyének animációs hozzáadásakor, válassza Ön "Fájl" > "mint flash SWF exportálás". Akkor válassza Ön "Fájl" > "HTML kód megtekintése", másolja a kódot a közbenső raktárba és helyezze azt Ön webhelyébe. Önnek még DIV elemként oda kell illeszteni.

Töltse be a kész projektfájlt ehhez az útmutatóhoz: t1044.zip (1 KB)