Flash MP3-Lejátszó

~ Összes útmutatás ~

Ez az útmutató bemutatja, hogy hogyan lehet külső MP3-fájlt egy flashanimációba átadni és azt lejátszani, kontrolálni. Mindezt Selteco Flash Designerrel.

Töltse be a kész projektfájlt: t1061.zip
Forráskódot ebből a példafájból lehet akadálytalanul Önnek használni.

 

A forráskód megtekintéséhez, válassza "Képkocka" > "Akcióscript".
Ha egy másik zenefájlt óhajt használni, az Akcióscript forráskódban másik fájlútat kell megadni.

Ez egy útmutató a továbblépés számára.

 1. Kapcsolja be az Alligator Flash Designert és állítsa a képkockaméretet 400 x 64-ra és a képkockaidőtartamot "Álj"-ra.
 2. Rajzoljon egy derékszögű négyszöget és töltse ki egy függőleges színátmenettel.

 3. Állítson elő két kört, színátmenettel kitöltött gombot. Első 39x39 képpont nagy és a második 35x35 képpont.

  Illessze be mindkét gombot egymás mellé. Intézze azt hasonlóan és a 3-szor megduplázásra.

 4. Rajzolja meg összes kezelőszimbólumokat "Vonal vagy forma" eszközzel és töltse meg különböző színátmenettel. Lehet "Beillesztés" > "Navigálás" választ és ott összes jelképet megtalálja.

 5. Elmozdítja a kezelőelemeket a pont 3 alatt előállított gombokra. Csoportosítsa osszes három részt (kettő kerek gombot és egy jelet), az egyik Lejátszó-Nyomógombhoz hozzátartozik. 6. A képernyőn jelöljön : egy fekete négyzetet szürkével, 3 képpont nagyságu szegélyt.
 7. Töltsön be 2 bevitelimezőt. Mindkét mezőt el kell nevezni - pld. "játszásidő" és "totalidő" (ezek a nevek lesznek Akcióscriptben mint variációsnevek kezelve). Fordítsa meg az írásszínt fehérre.
 8. Rajzoljon egy továbblépőpad - 110x10 képpont nagyságu négyszöget, szegély nélkül, zöldel, függőleges orientáltságu színátmenettel.
 9. Működtesse a továbblépőpad üzemben és nevezze el "sndbar". Objektum-tulajdonságokban jelölje ki "mint cél a programscript számára".
 10. Töltse be "/" jelet "lejátszásidő" és "totalidő" közé. 11. Állítson hangerőszabályzot. Töltsön két háromszöget ("Beillesztés" > "Navigálás"), ebből egyet fentre és egyet lentre mutasson. Illesszen neki nagyságot. Háttérként a hangerőszabályzó számára egy négyszöget illeszt be tetszőleges kitöltéssel. 12. Akcióscript kód első képkocka számára:
  mySnd = new Sound(); // Előállít egy új hang-objektumot
  sndbar._visible = false; // Folyamatsávot mindenekelött elrejti
  
  
   // onLoad - kivitelezni fogja miután a hangfájlt kompletten odahelyezi 
  mySnd.onLoad = function(){
   // Játékidőt másodperc helyett százalékban mutatja
   totalseconds = Math.floor(mySnd.duration/1000);
   totaltime=Math.floor(totalseconds/60) + ":" + totalseconds%60;
   // Továbblépő padot mutatja
   sndbar._visible = true;
  
  }
  
  // Ha Ön egyetlen hangot óhajt használni, rakja a fájlt az oldalára
  // és más útat alul:
  mySnd.loadSound("http://www.flashdesignerzone.com/tutorials/sound.mp3",true);
  
  
  
  volume = 100;
  pause=0;
  
  
  function f1()
  {
   // Százalékot mutat
   buffered=Math.floor((mySnd.getBytesLoaded()/mySnd.getBytesTotal())*100);
  
   // Folyamatot képernyőben mutatja
   if(buffered<100) { totaltime=buffered; totaltime = totaltime+"%"; }
  
   // Gre a folyamatsáv aktualizálása 
   sndbar._xscale=(mySnd.position/mySnd.duration)*100;
  
   // Mutatja mennyi másodperc lett már lejátszva. 
   playedseconds=Math.floor(mySnd.position/1000);
   playedtime=Math.floor(playedseconds/60) + ":" + playedseconds%60;
  
   // Ha leállította - Továbblépési pad elrejtése.
   if(action=="stop"){ sndbar._xscale=0; }
  
   if(pause==1){
   pausepos=mySnd.position;
   mySnd.stop();
   }
  
  }
  
  setInterval(f1,100); // F1-funkció minden 0.1 másodperc kivezetés
  
 13. Akcióscript kód "Egérkattintásnál" a lejátszó-gomb akció számára:
  mySnd.start(0,100);
  pause=0;
  action="play";
  
 14. Akcióscript kód "Egérkattintásnál" az álj-gomb akció számára:
  mySnd.stop();
  action="stop";
  
 15. Akcióscript kód "Egérkattintásnál" a szünet-gomb akció számára:
  if(pause==1){
   pause=0;
   mySnd.start(pausepos/1000);
  } else {
   pause=1;
  }
  
 16. F9 kapcsolóval az előnézet be.Helyezze az Alligator Flash Designer alá

Akarja ezt az útbaigazítást kommentálni?

Helyezze ide a megjegyzését (maximum 255 karakter terjedelemben): *


E-Mail-Cím:

* Kérjük feltétlenül töltse ki a * jellel megjelölt ürlapmezőt.